"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Albert Camus, un auteur que je prefere…

Quelques citations d’Albert Camus
[Un romancier qui a vraiment influence ma vie et ma pensee, c’ est Albert Camus. Je me souviens encore des nuits sans sommeil, quand je lisais « L’Etranger », un oeuvre choquqnt par son theme et son ideologie !
C’ était a l’ Universite de Salonique, aux premieres annees de 1960 -un peu apres la mort de l’ auteur- que Jean Roudaut, notre professeur de la Littérature Francaise nous analysait « L’ Etranger », comme un chef d’ œuvre de l’ absurde (mouvement litteraire). Jean Roudeaut, un homme « beaucoup plus erudit qu’ un homme extremement erudit »-selon la « description » faite par Gilbert Bron- nous a donne tous ces elements qui caracterisent la notion de la recherche d’ un roman, d’ une ideologie. C’ est pourquoi nous lui devons une pleine reconnaissance…, St.G.K., Janv. 2012]
Voici donc quelques citations de Camus que j’ aime :
1.- «Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités.» (=καταλήγουμε πάντα να έχουμε το πρόσωπο των αληθειών μας)
2.- «La passion la plus forte du vingtième siècle : la servitude.» (=Το πιο δυνατό πάθος του 20ου αιώνα: η δουλεία)
3.- «Vieillir, c’est passer de la passion à la compassion.» (=Γερνώ σημαίνει ότι περνάω από το πάθος στο συμπάσχω)
4.-«L’habitude du désespoir est plus terrible que le désespoir lui-même.» (=Ο εθισμός στην απελπισία είναι πιο τρομερός από την ίδια την απελπισία)
5.-«Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu’on fait contre le destin qui nous est imposé.» (=Η ευτυχία είναι η μεγαλύτερη από τις κατακτήσεις του ανθρώπου, είναι εκείνη που δημιουργούμε εναντίον της μοίρας που μας επιβλήθηκε)
6.- «La révolution consiste à aimer un homme qui n’existe pas encore.» (=Η επανάσταση συνίσταται στο να αγαπάς έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει ακόμη)

7.-«Ce n’est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu’elle exige.» (=Δεν είναι η επανάσταση αυτή καθαυτή ευγενική, αλλά αυτό που απαιτεί)

8.-«J’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer l’injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre.» (=Αντιλήφθηκα πως δεν αρκούσε να αρνηθείς την αδικία, έπρεπε να δώσεις τη ζωή σου για να την πολεμήσεις»)

9.- «Mourir pour l’idée, c’est la seule façon d’être à la hauteur de l’idée.» (=Το να πεθαίνεις για μια ιδέα είναι ο μόνος τρόπος να σταθείς στο ύψος της ιδέας)

10.-«Un homme est plus un homme par les choses qu’il tait que par celles qu’il dit.»(=Ένας άνθρωπος είναι περισσότερο άνθρωπος με αυτά που αποσιωπά παρά με αυτά που λέει)

11.-«Tout le malheur des hommes vient de l’espérance.» (=Όλες οι δυστυχίες των ανθρώπων γεννιούνται από την ελπίδα)

12.- «La pensée d’un homme est avant tout sa nostalgie.» (=Η σκέψη ενός ατόμου είναι πριν απ΄ όλα η νοσταλγία του)
13.-«Si le monde était clair, l’art ne serait pas.» (=Αν ο κόσμος ήταν καθαρός, η τέχνη δεν θα χρειαζόταν)

14.-«Un homme est toujours la proie de ses vérités.» (=Ένας άνθρωπος είναι πάντα η βορά (το θύμα) των αληθειών του)
[Απόδοση από τα γαλλικά, Στ.Γ.Κ.]


Σχολιάστε