"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Humor! Humor!

 

 

 

ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!

‘What a coincidence’/  “Quelle coincidence?”

A chicken farmer went to a local bar… Sat next to a woman and ordered a glass of champagne.

The woman perks up and says, ‘How about that? I just ordered a glass of champagne, too!’

-’What a coincidence’ the farmer says. ‘This is a special day for me… I am celebrating’

-’This is a special day for me too, I am also celebrating!’ says the woman.

-’What a coincidence!’ says the farmer! As they clinked glasses the man asked,

-’What are you celebrating?’

-’My husband and I have been trying to have a child and today my gynecologist told me that I am pregnant!’

-’What a coincidence,’ says the man. ‘I’m a chicken farmer and for years all of my hens were infertile, but today they are all laying fertilized eggs.’

-’That’s great!’ says the woman. ‘How did your chickens become fertile?’

- ‘I used a different cock,’ he replied.

The woman smiled and said, ‘What a coincidence.’

 


Σχολιάστε