"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Amour (de toujours)

AMOUR

“On aime d’abord par hazard,  (=Πρώτα αγαπούμε τυχαία

par jeu, par curiosité, (=σαν παιχνίδι, σαν κάτι το περίεργο

pour avoir dans un regard (=για να διαβάσουμε σ΄ένα  βλέμμα

lu des possibilités. (=κάποιες πιθανότητες

Et puis comme au fond de soi-même (=(Κι έπειτα,  σαν στο βάθος του είναι μας

on s’aime beaucoup, (=αγαπάμε πολύ

si quelqu’un vous aime, on l’aime (=(αν κάποιος σας αγαπά, τον αγαπάτε

par conformité de goût. (=(από ταύτιση γούστων

On se rend grâce, on s’invite (=ανταποδίδουμε τη χάρη, αλληλοπροσκαλούμαστε

à partager ses moindres maux. (=να μοιραστούμε τα οποιαδήποτε βάσανά του

On prend l’habitude, vite, (-Συνηθίζουμε γρήγορα

d’échanger de petits mots. (=να ανταλλάσσουμε ραβασάκια

Quand on a longtemps dit les mêmes, (=Κι όταν λέμε τα ίδια για καιρό

on les redit sans y penser. (=τα ξαναλέμε χωρίς να το σκεφτούμε

Et alors, mon Dieu, l’on aime (=Και τότε, θεέ μου, αγαπάμε

parce qu’on a commencé. (=(γιατί πια αρχίσαμε.”

(PAUL  GERALDY) (Απόδοση, Στ.Γ.Κ.)


Σχολιάστε