"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Σκέψεις για την κρίση

 

 

 

 

Σκέψεις για την κρίση (απόδοση και σχόλια,  Στ.Γ.Κ.)

  • «La crise dhier est la blague de demainde Herbert George Wells (=Tα χθεσινά καμώματα της κρίσης τα βλέπει η αυριανή μέρα και γελάει) [Ποος θα τη θυμάται σε 10 χρόνια;]
  • «Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine : mon agenda est déjà pleinde Henry Kissinger(=Δεν μπορεί να υπάρξει κρίση την επόμενη εβδομάδα: η ατζέντα μου είναι ήδη πλήρης»!)[) κυνισμός, αλλά και το πόσο τεχνητές είναι οι κρίσεις στην εποχή μας. Μονετεραστικός άγριος πόλεμος επικράτησης, με θύμα την λλάδα και το Νότο της Ευρώπης.]
  • «Le retour à la terre n’est pas tant un remède à la crise économique qu’à la crise morale. La terre n’attend que des bras pour produire et rendre l’homme meilleur.» de Claude-Henri Grignon (=Η επιστροφή στη γη δεν είναι τόσο μια θεραπεία στην οικονομική κρίση όσο στην ηθική κρίση. Η γη δεν περιμένει παρά χέρια για να δώσει παραγωγή και να κάνει τον άνθρωπο καλύτερο.) [Όταν σε μια 50ετία αφήσαμε τη γεωργία από το 54% για να φτάσουμ στο 8% στη δεκαετία του 2010, καποτε η γη θα μας τιμωρούσε. Μας τιμωρεί σήμερα εμάς όλους που επιδιώξαμε τις υπηρεσίες και μόνο τις υπηρεσίς...]
  • «Les semences de la foi sont toujours en nous; parfois il faut une crise pour les nourrir et encourager leur croissance.» de Susan Taylor (=Οι σπόροι της πίστης υπάρχουν πάντα μέσα μας. Καμιά φορά απαιτείται μια κρίση για να τους θρέψει και να ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους)[ Πίστη στον άνθρωπο, πίστη σε παλιές αξίες, πίστη στο επέκεινα, στο Θεό...]
  • «La crise nest pas comme une maladie dont on ne peut sortir : elle est comme une sorte de nouvelle naissance! » de Pierre Mauroy (=Η κρίση δεν είναι σαν την αρρώστια από την οποία δεν γίνεται κανείς καλά: είναι σαν μια μορφή καινούργιας γέννησης)[Μακάρι!] (Στ.Γ.Κ.)


Σχολιάστε