"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Εμπειρικής σοφίας παραθέματα

 

Για σκεφτείτε τα λιγάκι:

  • «Αυτός που αρπάζει την κατάλληλη σ τ ι γ μ ή, είναι κι ο κ α τ ά λ λ η λ ο ς άνθρωπος»  (Γκαίτε, 1749-1832)
  • Αυτός που προκαλεί την ένταση, δύσκολα υποχωρεί.
  • “Η εξαίρεση στη ζωή είναι ο εργάτης, ο δάσκαλος, ο απλός άνθρωπος”
  • “Eκεί όπου αφθονεί ο κίνδυνος, αναπτύσσεται αυτό που θα μας σώσει”! (Χαίλντερλιν)
  • Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, στο τέλος αλλάζουν γνώμη!
  • «Όποιος υπερασπίζεται τα πάντα, δεν υπερασπίζεται τίποτε»
  • «Γίνε ε σ ύ   η  α λ λ α γ ή  που προσδοκάς να δεις στον κόσμο» (Γκάντι, 1869-1948)
  • «Αν ο άνθρωπος διαμορφώνεται από τις συνθήκες, τότε είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι συνθήκες με ανθρώπινο τρόπο»         (Μαρξ-Ένγκελς)
  • «Αν δεν είχαμε χ ε ι μ ώ ν α, η  ά ν ο ι ξ η δεν θα ήταν τόσο ευχάριστη. Αν δεν δοκιμάζαμε κάποια στιγμή την α ν τ ι ξ ο ό τ η τ α,  η  ευμάρεια δεν θα ήταν τόσο καλόδεχτη» (Anne Bradstreet, 1612-1672)
  • Σε αντίθεση με το καλό κρασί, τα εμφιαλωμένα συναισθήματα δεν γίνονται καλύτερα με το χρόνο.

(επιλογή, Στ.Γ.Κ.)


Σχολιάστε