"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Enseigner en classe (2)

Το μόνο που μας σώζει ( στην τάξη και στη ζωή) είναι το χιούμορ.

Αρκεί φυσικά να το έχει ο δάσκαλος ή ο μαθητής ή η παρέα, και να είναι αυθόρμητο.

Τότε πράγματι είναι χαλαρωτικό και ευεργετικό για όλους. Να, όπως τα παρακάτω σχολικά:

1.-“- Ta copie (=το γραπτό)  vaut 13, mais je t’ai mis 12, pour ne pas te porter malheur (=για να μη σου κάνω κακό!).”

2.-“- Élève surtout utile l’hiver (=Μαθητής ωφέλιμος κυρίως το χειμώνα), pour chauffer (=ζεσταίνω) la pièce (=αίθουσα) de sa présence.”

3.-“- Non, non, ce n’est pas une classe de rameurs. La preuve: on fait du sur-place.”

4.”- Élève violemment amnésique : oublie ses leçons, son matériel, et surtout la raison de sa présence au Lycée.”

5.”- Il y a des jours où on est heureux sans savoir pourquoi. Pour Mathilde, c’est pareil : on est heureux qu’elle soit en 1ère, mais sans savoir pourquoi!

Bonne semaine

Bon courage

St.G.K.


Σχολιάστε