"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Λίγο πριν, λίγο μετά τις εκλογές…

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
“Διατίθεται ἀπόγνωσις
εἰς ἀρίστην κατάστασιν,
καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον.

Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας.

Ἀνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον
ἔδαφος πωλεῖται
ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως.

Καὶ χρόνος
ἀμεταχείριστος ἐντελῶς.

Πληροφορίαι: Ἀδιέξοδον
Ὥρα: Πᾶσα.” (Κικη Δημουλά)

————————–
ΚΑΛΗ ΨΗΦΟΣ!
Στ.Γ.Κ.

————————–

ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ, ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ (;)


Σχολιάστε