"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Le suicide ou la vie?

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΗ ΖΩΗ

Raisons de vivre
(Inspiré Linehan, M. M., Goldstein, J. L., Nielsen, S. L. et Chiles, J. A. (1983). Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself: The Reasons for Living Inventory, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 276-286. )

1. J’ai une responsabilité (=ευθύνη) et un engagement (=υποχρέωση) envers ma famille.
2. Je crois οu je peux apprendre à m’ajuster (=προσαρμόζομαι) et à me débrouiller (=λύνω, ξεμπερδεύω) avec mes problèmes.
3. Je crois que j’ai le contrôle (=έχω τον έλεγχο) sur ma vie et ma destinée.
4. J’ai le désir (=επιθυμώ) de vivre.
5. Je crois que Dieu seul a le droit de mettre fin (=βάζω τέλος) à une vie.
6. J’ai peur (=φοβάμαι) de la mort.
7. Ma famille pourrait croire (=θα μπορούσε να πιστέψει) que je ne les aimait pas.
8. Je ne crois pas que les choses deviennent (= γίνονται) assez misérables ou désespérantes pour que je préfère mourir +για να προτιμήσω το θάνατο).
9. Ma famille dépend de moi (=εξαρτάται από μένα) et elle a besoin de moi. (=και με χρειάζεται)
10. Je ne veux pas mourir (=δε θέλω να πεθαίνω).
11. Je veux voir mes enfants grandir. (=Θέλω να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν)
12. La vie est tout ce que nous avons et c’est mieux que rien. (=Ζωή είναι ό,τι έχουμε και και είναι καλύτερα από τίποτε)
13. J’ai des plans d’avenir que j’ai hâte d’accomplir. (=Έχω σχέδια για το μέλλον που βιάζομαι να πραγματώσω)
14. Peu importe jusqu’à quel point je me sens mal, je sais que cela ne durera pas. (=Λίγο ενδιαφέρει μέχρι πού αισθάνομαι άσχημα. Ξέρω ότι αυτό δεν θα διαρκέσει)
15. J’ai peur de l’inconnu. (=Φοβάμαι το άγνωστο)
16. J’aime trop ma famille et elle me procure (=παρέχει) trop de plaisir; je ne pourrais pas la quitter (=εγκαταλείπω).
17. Je veux essayer (=δοκιμάζω) tout ce que la vie a à offrir (=έχει να προσφέρει) et il y a trop d’expériences que je n’ai pas eu et que je veux avoir.
18. J’ai peur (=φοβούμαι) que ma méthode de suicide échoue (=μήπως ο τρόπος αυτοκτονίας μου αποτύχει) et que je demeure handicapé ou souffrant (=και μείνω ανάπηρος ή υποφέρω).
19. Je m’aime (=αγαπώ τον εαυτό μου) assez pour vivre.
20. La vie est trop belle et trop précieuse pour y mettre fin.
21. Cela ne serait pas juste de laisser quelqu’un d’autre s’occuper des enfants (=δεν θα ήταν σωστό να εγκαταλείψω τα παιδιά μου στις φροντίδες κάποιου άλλου).
22. Je crois que je peux trouver d’autres solutions à mes problèmes (=Πιστεύω ότι μπορώ να βρω άλλες λύσεις στα προβλήματά μου).
23. J’ai peur d’aller en enfer.
24. J’aime la vie.
25. Je suis trop équilibré (=πολύ ισορροπημένος) pour me tuer.
26. Mes croyances religieuses le défendent.
27 Cela pourrait avoir un effet néfaste sur mes enfants.
28. Je ne veux pas servir de modèle négatif (=δεν επιθυμώ να καταστώ αρνητικό μοντέλο) et suggérer aux autres qu’il faut se suicider.
29. Je suis curieux en ce qui concerne ce qui arrivera dans l’avenir.
30. Cela blesserait trop ma famille et je ne veux pas qu’ils souffrent.
31. Je suis préoccupé par ce que les autres penseraient de moi.
32. Je crois que pour tout problème, il y a une façon de le régler pour le mieux.
33. Je considère cela comme immoral (=ανήθικο).
34. J’ai encore plusieurs choses qu’il me reste à faire.
35. J’ai le courage de faire face à la vie.
36. J’ai peur du geste lui-même du suicide (la douleur, le sang, la violence).
37. Je crois que le fait de me tuer n’accomplirait ou ne règlerait vraiment rien.
38. J’ai l’espoir que les choses s’améliorent et que le futur sera plus satisfaisant.
39. Les gens penseraient que je suis faible et égoïste.
40. J’ai une force intérieure qui me pousse à survivre.
41. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je n’ai pas le contrôle sur ma vie.
42. Je crois que je peux trouver un but dans la vie, une raison de vivre. (=Νομίζω πως μπορώ να βρω ένα στόχο στη ζωή, ένα λόγο να ζήσω.)
43. Je ne vois pas de raison de se presser vers la mort. (=Δεν βλέπω το λόγο γιατί να πιέζομαι προς το θάνατο)
44. Je ne voudrais pas que ma famille se sente coupable après coup. (=Δεν θα ήθελα η οικογένειά μου να αισθανθεί ξαφνικά ένοχη)
45. Je ne voudrais pas que ma famille pense que j’étais égoïste ou peureux. (=Δεν θα ήθελα να σκεφτεί η οικογένειά μου ότι ήμουν εγωιστής και φοβιτσιάρης)
46. J’ai d’autres moyens pour exprimer ma souffrance, ma colère, mon besoin d’amour, ma révolte, mon sentiment d’impuissance. (=Έχω κι άλλους τρόπους βα εκφράσω τον πόνο, την οργή, την ανάγκη για αγάπη, την επανάστασή μου, την αίσθηση αδυναμίας μου).
47. Je reconnais qu’il y a de bonnes choses en moi et que je mérite de vivre. (=Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν καλά στοιχεία πάνω μου και πως αξίζω να ζήσω)
48. Le suicide est une solution définitive à des problèmes qui risquent d’être temporaire. (=Η αυτοκτονία είναι μια οριστική λύση σε προβλήματα που όμως μάλλον είναι παροδικά.) Je veux être là pour voir la suite. (=Θέλω να είμαι παρών για να δω τη λύση τους)

[μερική απόδοση, Στ.Γ.Κ.]


Σχολιάστε