"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

La sagesse du Petit Prince

LE PETIT PRINCE-SA SAGESSE
[Je ne pourrais que faire le commencement de cette annee difficile par la sagesse d’ un enfant. C’ est “Le Petit Prince” de Saint Exupery, le petit enfant le plus renomme au monde enter. La traduction au grec c’ est de St.G.K.]:
1.-Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux (=Aντίο είπε η αλεπού. Είναι απλούστατο: δεν βλέπουμε παρά με την καρδιά, η ουσία είναι αόρατη για τα μάτια)
2.-Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose… (=Οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει αυτή την αλήθεια, είπε η αλεπού. Αλλά εσύ δεν πρέπει να τη λησμονήσεις. Γίνεσαι υπεύθυνος για πάντα για ό,τι έχεις εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου…
3.-Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince, c’est qu’il cache un puits quelque part…(=Αυτό που ομορφαίνει την έρημο, είπε ο Μικρός Πρίγκιπας, είναι ότι κρύβει κάπου ένα πηγάδι…)
4.-Qu’est-ce-qui signifie « apprivoiser » ? (=Τι θα πει «εξημερώνω»;)
C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ca signifie « créer des liens ». (=Είναι κάτι που είναι πολύ ξεχασμένο, είπε η αλεπού. Σημαίνει «κάνω σχέσεις»)
5.- C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. (=Είναι ο χρόνος που ξόδεψες για την τριανταφυλλιά σου που την κάνει τόσο σπουδαία)
6.-Le langage est source de malentendus. (=Η γλώσσα είναι πηγή παρανοήσεων)
7.- J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… (=Πάντα μου άρεσε η έρημος. Κάθεται κανείς πάνω σε μια θίνα άμμου. Δεν ακούει τίποτε. Κι όμω, κάτι ακτινοβολεί σιωπηλά…)
8.- Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. (=Ευθεία μπροστά σου, δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά)
9.-Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. (=Είναι πιο δύσκολο να κάνεις αυτοκριτική από του να κρίνεις τους άλλους)
10.-Les enfants seuls savent ce qu’ils cherchent. (=Μόνο τα παιδιά ξέρουν τί ψάχνουν)

…A suivre

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ-Καλή και συνετή χρονιά (2-1-12)
St.G.K.

DE PLANÈTE EN PLANÈTE Marcher, Marcher sur les chemins de roses, Il suffit parfois que l’on ose, L’amour, l’amitié, c’est les terres de l’exile, Ton seul pays, ta seule famille, De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, La vie comme un roman, De planète en planète, Petit Prince de la terre, Tous les mots de tous les poètes, Fait le signe de l’Univers


Σχολιάστε