"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Μικρές συμβουλές για μια πιο ήρεμη ζωή! (ελληνικά/γαλλικά)

 

 

 

ΗΡΕΜΕΙΣΤΕ!

1.-Donner à vous même avant de donner aux autres. Vous aurez plus à donner. (=Αν προσφέρετε στον εαυτό σας, πριν προσφέρετε στους άλλους, θα έχετε περισσότερα να δώσετε!)

2.-  Trouvez un P.S très gentil à écrire à la fin de vos lettres personnelles. C’est très émouvant à lire. (=Βρείτε ένα Υ.Γ. πιο ευγενικό να γράψετε στο τέλος των επιστολών σας. Κάτι που θα είναι πιο συγκινητικό για τον παραλήπτη να το διαβάσει.)

3.-Appelez les gens par leur nom ou par leur prénom. (=Αποκαλείτε τους ανθρώπους με το επώνυμο ή το μικρό τους  όνομα.)

4.-Quand vous discutez avec vos proches, laissez-les gagner. Choisissez d’être heureux plutôt qu’avoir raison. (=Όταν κουβεντιάζετε με τους πλησίον σας, αφήνετέ τους να “κερδίζουν”. Κάντε την επιλογή περισσότερο να είστε ευτυχισμένοι παρά να έχετε δίκαιο)

5.- Efforcez-vous pendant 24 heures d’être 10 fois plus poli et courtois que d’habitude. Notez le changement autour de vous. (=Ποσπαθείστε για  ένα 24ωρο να είστε 10 φορές πιο ευγενικός και γαλαντόμος απ΄ό,τι συνήθως. Σημειώστε την αλλαγή που γίνεται γύρω σας!)

Για την απόδοση Στ.Γ.Κ.

Bon Samedi et Dimanche


Σχολιάστε