"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Citations a rire/a penser- Παραθέματα

 

 

 

Citations a rire/a penser- Παραθέματα:

1.-Je sais maintenant pourquoi les Anglais préfèrent le thé : je viens de goûter leur café.  [Pierre-Jean Vaillard]

(=Τώρα αντιλαμβάνομαι γιατί οι Εγγλέζοι προτιμούν το τσάι. Μολις γεύτηκα τον καφέ τους!)

2.-Pour ne pas perdre ses illusions, le mieux c’est d’en avoir le moins possible. [Alphonse Boudard] Extrait de Le Café du pauvre

(=Για να μη μας προδώσουν τα οράματά μας, το καλύτερο είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα)

3.-C’est à coup d’excitants (café, tabac) que j’ai écrit tous mes livres. A quoi tient l’activité de l’esprit! [Emil Michel Cioran]Extrait de Cahiers 1957-1972

(=Εξαιτίας συναρπαστικών ερεθισμάτων (καφές, τσιγάρο) έγραψα όλα μου τα βιβλία. Εκεί βρίσκεται η δραστηριότητα του μυαλού)

4.-”Un diplomate, c’est un homme qui se souvient toujours de l’anniversaire d’une femme, mais qui ne se souvient jamais de son âge.” Proverbe Américain

(=Διπλωμάτης είναι ο άνδρας που θυμάται  τα γενέθλια μιας γυναίκας, αλλά δεν θυμάται ποτέ την ηλικία της)

5.-”Etre vivant c’est tisser une toile entre un passé dont on se souvient pas et une fin dont on connait rien ”

(=Ζωή σημαίνει να υφαίνεις ένα ύφασμα ανάμεσα σε ένα παρελθόν που δεν θυμάσαι και ένα στόχο για τον οποίο δεν ξέρεις τίποτε)

(Για την απόδοση από τα γαλλικά, Στ.Γ.Κ.)


Σχολιάστε