"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Le sens de rendre service aux autres

 

 

 

Se mettre au service des autres

Les gens pensent que rendre service (=εξυπηρετώ) est une forme de charité (=μορφή ελεημοσύνης), que les gens forts donnent aux gens faibles, que les gens en santé donnent aux gens malades, que les gens riches donnent aux gens pauvres, que les gens qui savent où ils s’en vont donnent aux gens confus.

À mes yeux (=κατά την άποψή μου), servir les autres est une expérience de complétude (=εμπειρία πληρότητας), de satisfaction, de totalité, d’indépendance et d’autonomie pour tous ceux qui sont concernés. C’est faire l’expérience de la magnificence (=μεγαλοσύνη) et de l’infinie capacité des êtres humains (=ατέλειωτη ικανότητα να είσαι ανθρώπινος).

Quand je me donne vraiment aux autres (=όταν πραγματικά δίνομαι στους άλλους), je disparais (=εξαφανίζομαι) et mon identité s’efface (=σβήνει η ταυτότητά μου). Je ne fais plus qu’un avec la personne à qui je me donne. Il s’agit en fait d’une expérience divine, une expérience d’unité et de totalité. Personne ne reçoit et personne ne donne. Non, rien de tel ne se produit. Seulement une expérience d’unité. Nous commençons à voir que nous sommes l’expression d’une seule et même âme.

Rendre service est un geste (=κίνηση) d’amour et de confiance. C’est aussi un geste de responsabilité (=πράξη ευθύνης) et de courage… une prise de position pour l’intégrité de la vie des hommes.

— Lynne Twist (citée dans le livre Chaque jour l’illumination de Dan Millman)

  • «Servir vos proches dans un esprit d’amour,

(=Να υπηρετείς τους άλλους με πνεύμα αγάπης)

c’est la réalisation de soi au quotidien»

(=σημαίνει πραγμάτωση του εαυτού σου καθημερινά)

(Dan Millman)

(Για την ελαφρά απόδοση, Στ.Γ.Κ.)


Σχολιάστε