"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Citations/Παραθέματα (7-8-11)

 

 

CITATIONS qui font penser:

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ για σκέψη:

1.-”Un diplomate, c’est un homme qui se souvient toujours de l’anniversaire d’une femme, mais qui ne se souvient jamais de son âge.” Proverbe Américain-Αμερικανική Παροιμία

(=Ένας διπλωμάτης, είναι ένας άνδρας που θυμάται πάντα τα γενέθλια μιας γυναίκας, που όμως δεν θυμάται ποτέ την ηλικία της)

Αυτό μάλιστα!

2.- Le café doit être noir comme l’enfer, fort comme la mort et doux comme l’amour.     Proverbe turc-Παροιμία τουρκική

(=Ο καφές πρέπει να είναι μαύρος σαν την κόλαση, δυνατός σαν τον θάνατο και ήπιος σαν τον έρωτα.)

Κι αν είσαι νυσταλέος;

3.- ” L’absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. ” La Rochefoucauld-Λαροσφουκώ

(=Η απουσία περιορίζει τα ταπεινά πάθη και μεγαλώνει τα μεγάλα, όπως ο άνεμος σβήνει τα κεριά και ανάβει τη φωτιά)

4.- ” La beauté sans la grâce attire, mais elle ne sait pas retenir; c’est un     appât sans hameçon. ” Maxime Planude- Μάξιμος Πλανούδιος.

(=Η ομορφιά χωρίς τη χάρη ελκύει, όμως δεν ξέρει να συγκρατεί. Είναι ένα δόλωμα χωρίς αγκίστρι)

 

5.-L’argent, c’est comme les femmes, pour le garder, il faut s’en occuper, sans cela il va faire le bonheur de quelqu’un d’autre. Edouard Bourdet-Εντουαρ Μπουρντέ

(=Το χρήμα, είναι σαν τις γυναίκες. Για να το κρατήσεις, πρέπει να ασχοληθείς μ΄αυτό, διαφορετικά θα αποτελέσει την ευτυχία κάποιου άλλου)

Καλή εβδομάδα!

(Για την απόδοση στα ελληνικά, Στ.Γ.Κ.)

 


Σχολιάστε