"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Citations/Παραθέματα (ζωής)

 

 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΚΕΨΗ)

  • L’argent ne vaut rien pour l’homme qui a plus que le nécessaire. – George Bernard Shaw  [=Το χρήμα δεν αξίζει τίποτε για τον άνθρωπο που διαθέτει  περισσότερα από όσα χρειάζεται. Μπέρναρ Σόου]

 

  • Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. – André (Georges) Malraux[=Μια ζωή δεν αξίζει τίποτε, αλλά (και) τίποτε δεν αξίζει όσο μια ζωή. Αντρέ Μαλρό]

 

  • Il vaut mieux faire la chose la plus insignifiante du monde, que de passer une demi-heure sans rien faire. – Johann Wolfgang Von Goethe [=Καλύτερα να κάνεις το πιο ανόητο πράγμα στον κόσμο, παρά να περάσεις μισή ώρα χωρίς να κάνεις τίποτε. Γκαίτε]

 

  • La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à  ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à  retirer. – Antoine de Saint-Exupéry[=Η τελειότητα επιτυγχάνεται, όχι όταν δεν έχουμε τίποτε άλλο να προσθέσουμε, αλλά όταν δεν έχουμε τίποτε να αφαιρέσουμε. Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ]

 

  • L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie. – Jean-Paul Sartre [=Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σχεδιασμός (που κάνει), δεν υπάρχει παρά στο μέτρο που αυτοπραγματοποιείται, συνεπώς δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύνολο των πράξεών του, τίποτε άλλο παρά η ζωή του. Ζ.Π. Σαρτρ]

(απόδοση: Στ.Γ.Κ.)

 


Σχολιάστε