"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

(=Υπομονή-και πού να τη βρεις!)-Patienter

 

PENSEES 2011

Patienter (=Κάνω υπομονή)

  • La vie est parsemée de difficulties (=η ζωή είναι σπαρμένη από δυσκολίες), des petites et des plus importantes (=μικρές ή και σημαντικότερες). Nous sommes tous confrontés à divers obstacles ou épreuves (=αντιμετωπίζουμε όλοι διάφορα εμπόδια ή δοκιμασίες).
  • Le problème est que nous attendons souvent des solutions immediate (=λύσεις άμεσες) à ces difficultés, en oubliant que la vertu céleste de la patience (=η θεία αρετή της υπομονής) est nécessaire. La patience consiste (=συνίσταται) à rester imperturbable en toute circonstance (=ατάραχος σε κάθε κατάσταση), sans vouloir réduire à néant (=εκμηδενίζω) toutes les formes d’adversité (=μορφές αντιπαλότητας) qui nous échoient (=ωριμάζω).
  • Tous ceux qui aspirent à l’éveil (=όλοι όσοι βρίσκονται σε εγρήγορση) se doivent de comprendre que (=οφείλουν να κατανοήσουν), dans une existence, il doit y avoir des périodes d’accélération (=περίοδοι ανόδου ρυθμών) et d’autres de ralentissement (=επιβράδυνση). Alors, ne vous agacez (=αγχώνομαι) plus contre l’attente (=αναμονή), appréciez (=εκτιμώ) ce que vous vivez au rythme où cela se présente. Sachez (=μάθετε) vous libérer de vos impatiences inutiles (=απελευθερώνομαι από ατελέσφορες ανυπομονησίες) qui ne changeront rien à ce qui doit être (=που δεν αλλάζουν τίποτε απ΄αυτό που πρέπει να γίνει).
  • La patience, comme la meditation (=ο στοχασμός), s’acquiert et s’exerce (=κατακτάται και ασκείται). Elle demande un effort de concentration (=προσπάθεια συγκέντρωσης) et de maîtrise de soi (=αυτοσυγκρατηση) qui est oppose (=αντιτίθεται), en général, à l’agitation naturelle (=φυσική δράση), à l’impatience innée (=αγέννητη ανυπομονησία). La patience n’est pourtant pas l’inertie (=αδράνεια). Elle est dynamique (=δυναμική), elle avance toujours vers un but (=πορεύεται πάντα προς ένα στόχο) et elle est toujours accompagnée de paix (= συνοδεύεται πάντα από γαλήνευση).
  • La patience permet (=επιτρέπει) de se préparer à quelque chose et ce, au rythme nécessaire de son accomplissement (=πληρότητα). C’est un état d’esprit (=πνευματική κατάσταση) qui ne cherche pas à critiquer (=κριτικάρω), comparer(=συγκρίνω), juger(=κρίνω), ou toujours saisir les situations liées aux émotions telles que la colère (= οργή), la rancune (= φθόνος), le ressentiment (=δυσαρέσκεια), la jalousie(= ζήλεια), etc. L’essentiel (=η ουσία) de la patience, c’est l’attitude d’esprit (=στάση του πνεύματος) qui ne cherche pas à nuire à autrui (=να προκαλέσει κακό στον άλλο) et qui est dépourvue d’agressivité (=απαλλαγμένη από επιθετικότητα).
  • Dans le monde, la patience procure la beauté (=προβλέπει την ομορφιά). Dans le silence et l’attente (=προσμονή), quelque chose grandit en vous, votre être authentique se déploie (=ο αυθεντικός εαυτός σας ξεδιπλώνεται).

[– Extrait du livre « Tomber malade : un cri de l'âme ?» de Hélène Sayen, septembre 2009]

Επεξεργασία από Στ.Γ.Κ.Σχολιάστε