"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Ο Θάνατος του Λένιν (1924) [του Αντ. ΒΕΝΕΤΗ]

 

 

 

 

 

Ο θάνατος του Λένιν σε αθηναϊκή εφημερίδα του 1924

Εκατό χρόνια πέρασαν ήδη από τον θάνατο του ηγέτη των μπολσεβίκων, Βλαδίμηρου Λένιν, ο οποίος ανέτρεψε το 1917 το τσαρικό καθεστώς και έτσι επεκράτησαν πλήρως στην απέραντη γη της Ρωσίας οι μπολσεβίκοι.

Αργότερα με τον Β’ Π.Π. ο Μαρξισμός-Λενινισμός επεξετάθη με τις λόγχες του Σοβιετικού στρατού στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μόλις όμως άρχιζε να διαλύεται η ομίχλη της κομμουνιστικής νύχτας, ο ψευδαισθήσεις κατέρρευσαν και παρέσυραν τα καθεστώτα της ΕΣΣΔ και των «Λαϊκών Δημοκρατιών» στη διάλυση και στην ολοκληρωτική εξαφάνισή τους.

Ξεφυλλίζοντας, λοιπόν, στη Βαιλλιάνειο Εθνική Βιβλιοθήκη – πριν από την αναστολή της λειτουργίας της – βρήκα σε αθηναϊκή εφημερίδα του 1924 μία σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα σκιαγράφηση του τότε αποβιώσαντος Λένιν. Την παραθέτω:

Η ΧΩΡΑ, 24.1.1924 – Κατόπιν μακρότατης και βασανιστικής ασθενείας, η οποία από έτους περίπου τον απέσπασεν οριστικά από της αναμίξεώς του εις τα κοινά, αφού τοσάκις έως τώρα ανηγγέλθη ο θάνατός του, απεβίωσε προχθές ο δικτάτωρ της Ρωσικής Σοβιετικής Δημοκρατίας Λένιν. Ο Λένιν υπήρξε μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία. […] Επίμονος εκ φύσεως και διαθέτων θέλησιν τεραστίαν, εμελέτησε τας σοσιαλιστικάς δοξασίας της εποχής του και απέβη εις των δραστηριότερων προπαγανδιστών του σοσιαλισμού. […] Ιδεολόγος, αδιάλλακτος, άγριος εις την εμμονήν του εις θεωρητικά πορίσματα των μελετών του, προσέκρουσε οδυνηρώς εις την πραγματικότητα και από το 1921 η σοβιετική Ρωσία ήρχισεν υπό την ηγεσίαν του να τρέπεται εις μετριωτέρας και μάλλον εφικτάς πρακτικώς κατευθύνσεις. […] Η αλήθεια είναι ότι υπήρξεν εις εξαιρετικός διανοούμενος και αδάμαστος πολιτευτής υπέρ των ιδεών του. […] Ουδείς όμως δύναται ν’ αρνηθή ότι υπήρξε μία των ισχυροτέρων φυσιογνωμιών των αιώνων.

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος


 


Σχολιάστε