"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Η Αλήθεια και το Ψέμμα (ένας γαλλικός διδακτικός μύθος)

 

 

 

 

Η Αλήθεια και το Ψέμμα (ένας διδακτικός μύθος)

La légende raconte qu’un jour la vérité et le Mensonge se sont croisés.

(= θρύλος λέει πως μια μέρα η Αλήθεια και το Ψεύδος διασταυρώθηκαν)

Bonjour, a dit le Mensonge.
Bonjour, a dit la Vérité.
Belle journée, a continué le Mensonge. Alors la Vérité est allée voir si c’était vrai. Ça l’était.

(=Ωραία μέρα σήμερα, συνέχισε το Ψέμμα. Πήγε λοιπόν, η Αλήθεια να το διαπιστώσει και ήταν έτσι)

Belle journée, a alors répondu la vérité.
Le lac (=η λίμνη) est encore plus beau, a dit le mensonge avec un joli sourire.
Alors la Vérité a regardé vers le lac et a vu que le mensonge disait la vérité et a hoché la tête.

Le Mensonge a couru vers l’eau et a lancé …(=Το Ψέμμα έτρεξε προς τη λίμνη και είπε)
L’eau est encore plus belle et tiède. Allons nager!(=Το νερό είναι ακόμη πιο ωραίο και χλιαρό. Πάμε να κολυμπήσουμε)
La vérité a touché l’eau avec ses doigts et elle était vraiment belle et tiède.

Alors la Vérité a fait confiance au mensonge.(=Η Αλήθεια εμπιστεύτηκε το Ψέμμα)

Les deux ont enlevé leurs vêtements et ont nagé tranquillement.(=Έβγαλαν τα ρούχα τους και κολύμπησαν ήρεμα)

Un peu plus tard (=λίγο αργότερα), le mensonge est sorti (=το Ψέμμα βγήκε απ’ το νερό), il s’est habillé avec les vêtements de la vérité et il est parti. (=Ντύθηκε με τα ρούχα της Αλήθειας και έφυγε)

La vérité, incapable de porter les habits du mensonge a commencé à marcher sans vêtements (=Η Αλήθεια που δεν μπορούσε να φορέσει τα ρούχα του Ψέμματος, άρχισε να περπατάει χωρίς ρούχα) et tout le monde s’est éloigné en la voyant nue (=κι όλος ο κόσμος βλέποντάς την γυμνή απομακρύνθηκε).

Attristée, abandonnée, la Vérité se réfugia au fond d’un puits (=Θλιμμένη κι εγκαταλειμμένη, η Αλήθεια κατέφυγε στο βάθος ενός πηγαδιού).

C’est ainsi que depuis lors les gens préfèrent accepter le Mensonge déguisé en vérité que la Vérité nue.” (=Έτσι, από τότε οι άνθρωποι προτιμούν το Ψέμμα που προσποιείται την Αλήθεια, και όχι την γυμνή Αλήθεια)

 


Σχολιάστε