"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Charles Baudelaire- Le diable-Συζήτηση με το Διάβολο (Κάρολος Μποντλέρ)

 

 

 

 

Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise

 • Με κανένα τρόπο δεν διαμαρτυρήθηκε για την κακή

réputation dont elle jouit dans toutes les parties du

 • φήμη που απολάμβανε σε όλα τα μέρη του κόσμου,

monde, m’assura qu’elle était, elle-même, la personne la

 • βεβαιώνοντάς με πως ήταν, αυτή, το πρόσωπο που ενδιαφερόταν

plus intéressée à la destruction de la superstition, et

 • περισσότερο για την καταστροφή της υπεροψίας και μου ομο-

m’avoua qu’elle n’avait eu peur, relativement à son

 • λόγησε πως δεν είχε φοβηθεί, σχετικά με τη δική

propre pouvoir, qu’une seule fois, c’était le jour où

 • της εξουσία, παρά μόνο μια φορά, την ημέρα που

elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que le

 • είχε ακούσει ένα ιερέα, πιο ευαίσθητο απ΄ τους άλλους του ανθρώπινου κοπαδιού

reste du troupeau humain, s’écrier en chaire: « Mes

 • να ωρύεται από τον άμβωνα: “ Αγαπητοί μου αδελφοί

chers frères, n’oubliez jamais, quand vous entendrez

 • μη λησμονείτε ποτέ, όταν ακούτε να υπεραίρονται για την πρόοδο

vanter le progrès des lumières, que la plus belle des

 • των φώτων, ότι η μεγαλύτερη πονηρία

ruses du Diable est de vous persuader qu’il n’existe

 • του Διαβόλου είναι να σας πείσει ότι δεν υπάρχει

pas! » (απόδοση από τα γαλλικά, Στ.Γ.Κ.)

 


-

He did not in any way bemoan the bad reputation which he enjoys in all parts of the world, assured me that he himself was the person most interested in the destruction of superstition, and confessed that he had never feared for his own power save once, on the day when he had heard a preacher, more subtle than his colleagues, cry from the pulpit: “My dear brethren, never forget, when you hear the progress of wisdom vaunted, that the cleverest ruse of the Devil is to persuade you he does not exist!”

-

1864 “Le Figaro”- “Le Joueur Généreux” του Charles Baudelaire.

Charles Baudelaire  1821-1867

 


Σχολιάστε