"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Αγάπης Ύμνος (Απ. Παύλου)

ΠΡΙΝ από πολλά χρόνια είχα δεi την κινηματογραφική ταινία “Trois couleurs: BLEU”  ( του  Krzysztof Kieslowski)  στην οποία υπήρχε η υπέροχη και σε πολλά σημεία συγκλονιστική μουσική του Ζμπίγκνιου  Πράισνερ. Ειδικά το κομμάτι το σχετικό με τον “Ύμνο της Αγάπης”- πάνω σε λόγια του Αποστόλου Παύλου- παραμένει αξεπέραστο. (Στο You Tube μπορείτε να βρείτε όλο το αυθεντικό κομμάτι της μουσικής)

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  (πατήστε  Ctrl+αριστερό πλήκτρο ποντικιού)

Θα εκπλαγείτε! Περισσότερο όμως θα εντυπωσιασθείτε από τα υπέροχα λόγια (από την “Προς Κορινθίους” επιστολή του Απ. Παύλου,  κεφαλ. 13, στ. 1 και μετά)


Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ
καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον αλαλάζον
.
Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα
καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐδέν εἰμι.
Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,
καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται,
ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται,
οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ,
οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται,
οὐ λογίζεται τὸ κακόν,
οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ,
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει,
πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.
Εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται·
εἴτε γλῶσσες, παύσονται·
εἴτε γνώσεις, καταργηθήσεται
[…]
μένει δὲ πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα·
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.”

—————————————————————————————————————————————

“Αν ξέρω να μιλώ  τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει η σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει

Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η ΑΓΑΠΗ”

——————————————————————————————————————————————–

Hymne à l’Amour

Je peux parler toutes les langues de la Terre et du Ciel,
Si je n’ai pas l’Amour,
Je ne suis qu’un métal sonore
Ou une cymbale qui retentit.

Ai-je reçu le don de prophétie,
Approfondi tous les mystères,
Possédé toute la connaissance
Et une foi à transporter les monts ?
Si je n’ai pas l’Amour, je ne suis rien.

Distribuerais-je tous mes biens,
Livrerais-je mon corps aux flammes,
Si je n’ai pas l’Amour, qu’ai-je de bon ?

L’Amour est longanime et serviable ;
En lui ni jalousie, ni forfanterie, ni orgueil,
Ni rien de malséant.

L’Amour ne cherche pas son intérêt,
Ignore la colère et la rancune,
Ne se plaît pas dans l’injustice,
Mais se réjouit dans la vérité,
Excuse tout,
Fait confiance en tout,
Espère tout,
Endure tout.

L’Amour jamais ne passe,
Tandis que se taira toute voix prophétique,
Que les dons mystérieux s’épuiseront,
Et que la connaissance aura sa fin. (…)

Lettre de Saint Paul aux Corinthiens.
Chap. 13 ; vers. 1 à 8.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ

Στ.Γ.Κ.

 

 


Σχολιάστε