"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Η αυτοπεποίθηση… /croire en soi-meme

Η αυτοπεποίθηση και εμείς

Si tu te crois battu, tu le seras;                                                            Αν νομίζεις ότι είσαι θύμα, θα γίνεις

Si tu n’oses pas, tu n’auras rien;                                                           Αν δεν τολμήσεις στη ζωή, δεν θα΄χεις τίποτα

Si tu veux gagner,  mais si tu t’en crois incapable,                     Αν θέλεις να κερδίσεις,  αλλά θεωρείς τον εαυτό σου ανίκανο

Il est presque certain que tu ne gagneras pas.                             είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα κερδίσεις.

Si tu crois que tu vas perdre, tu es perdu,                                      Αν πιστεύεις ότι πρόκειται να χάσεις, έχασες κιόλας,

Car, dans le monde, on se rend compte                                          γιατί, στον κόσμο μας, αντιλαμβάνεται κανείς

Que le succès dépend de la confiance en soi;                                ότι η επιτυχία εξαρτάται από την αυτοπεποίθησή μας.

Tout dépend de notre état d’esprit.                                                  Τα πάντα εξαρτώνται απ΄την κατάσταση του μυαλού μας.

Les batailles de la vie ne sont pas gagnées                                     Οι μάχες της ζωής δεν κερδίζονται

Par les plus forts, ni les plus rapides,                                               απ΄τους πιο δυνατούς, ούτε απ΄τους πιο γρήγορους

Mais par ceux qui croient en eux…                                                  Αλλά από εκείνους που πιστεύουν στον εαυτό τους…

En pensant toujours;   ”JE PEUX”  (Auteur inconnu)                 και λένε πάντα “ΜΠΟΡΩ” (αγνώστου)

(Για την απόδοση στα ελληνικά,  Στ. Γ.Κ., 11-4-11)


Σχολιάστε