"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Comment reussir…

 

 

 

 

 

Pour Napoléon Hill, le grand motivateur américain, il existe 17 clés du succès. Pour atteindre la réussite, il est ainsi nécessaire de respecter les principes suivants :

 1. Acquérir la fermeté de propos
 2. Créer un cerveau collectif
 3. Se constituer une personnalité attrayante
 4. Savoir appliquer sa foi
 5. Consentir l’effort supplémentaire
 6. Faire preuve d’initiative personnelle
 7. Acquérir une attitude mentale positive
 8. Maîtriser son enthousiasme
 9. Se donner une discipline personnelle
 10. Acquérir une pensée précise
 11. Contrôler son attention
 12. Inspirer le travail d’équipe
 13. Tirer parti des épreuves et de la défaite
 14. Cultiver une vision créatrice
 15. Conserver une bonne santé
 16. Budgétiser son temps et son argent
 17. Tirer parti de la force cosmique (les lois immuables de la Nature)

Pour savoir si vous appliquez correctement ces principes, vous pouvez aussi répondre au questionnaire du succès.


Σχολιάστε