"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Ελευθερίας περί

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ:

1.-

  • «Όπως όλα τα υψηλά δημιουργήματα, έτσι και η πολιτική ελευθερία είναι αγαθόν ευπαθές και κινδυνεύει πάντοτε να αφανισθεί»
  • «Μόνον εις τα όρια του δικαίου και της τάξεως πρέπει να περιορίζεται η πολιτική. Αντιθέτως, όταν η πολιτική πηγάζει από θρησκευτικήν πίστιν ή από κοσμοθεωρίαν οιασδήποτε μορφής, αναγκάζει τους πάντας να δεχθούν την πίστιν και την κοσμοθεωρίαν. Υπάρχει μια μόνιμος τάσις εις τον άνθρωπον να θεωρεί την ιδικήν του κοσμοθεωρίαν ως την μόνην αληθινήν και συνεπώς να μισή όλους τους άλλους, οι οποίοι δεν αποδέχονται την κοσμοθεωρίαν του. Η ουσία της πολιτικής όμως έγκειται εις την δημιουργίαν χώρου δι΄ όλους και δυνατοτήτων δράσεως των άλλων. Δια τούτο η μόνη πίστις η οποία πρέπει να ρυθμίζη την πολιτικήν είναι η πίστις εις την ελευθερίαν»

[Από το βιβλίο «Η Συνάντησις των Αθηνών», 1964, σελ. 171 κ. ε.: Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, «Ελλάς και Οικουμένη»]

2.-

«…Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε· τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν· κι΄ όταν κάνουν αυτείνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν. Η θέση οπού είμαστε σήμερα εδώ είναι τοιούτη· και θα ιδούμεν την τύχη μας οι αδύνατοι με τους δυνατούς».

[ Από τα Απομνημονεύματα, Α΄, η΄. [Αρχείον του Στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη, Β΄. Αθήναι, 1907. 170-171].

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ (για περίσκεψη):

-Ελεύθερον το εύψυχον. Θουκυδίδης

-Ελευτεριά θα πει να μάχεσαι στη γης χωρίς ελπίδα! Νίκος Καζαντζάκης

-Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Διονύσιος Σολωμός

-Πόσο απίθανοι είναι οι άνθρωποι! Δεν κάνουν ποτέ χρήση των ελευθεριών που κατέχουν, αλλά διεκδικούν εκείνες που δεν κατέχουν. – Σαίρεν Κίρκεγκωρ

-Τ’ αληθινό μπόι τ’ ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς. Γιάννης Ρίτσος

(Στ.Γ.Κ.)


Σχολιάστε