"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

A resoudre!

ENIGME-Jeu des mots

(suivre= ακολουθώ,   etre=είμαι)

(Kαι τα δυο  ρήματα στο πρώτο πρόσωπο: Je suis)

«Je suis ce que je suis, (=

Ακολουθώ αυτό που είμαι)

Mais je ne suis pas ce que je suis,(=

Αλλά δεν είμαι αυτό που ακολουθώ)

Car si j’étais ce que je suis,(=

Γιατί αν ήμουν αυτό που ακολουθώ)

Je ne serais pas ce que je suis: (=

Δεν θα ήμουν αυτό που είμαι)

Qui suis-je? (=Ποιος είμαι ;)

St.G.K.

La reponse c’ est a vous!

(La solution de l’ enigme :

Un homme qui suit un cercueil lors d’un enterrement. Il est ce qu’il est ( vivant ), mais il n’est pas ce qu’il suit ( mort ). Car s’il était ce qu’il suit ( mort ), il ne serait plus ce qu’il est ( vivant )

)

[Peinture de Giorgio de Cirico]


Σχολιάστε