"Ο λόγος ο εφήμερος βαστά μόνο μια μέρα
το άρωμά του όμως κρατεί και νύχτα και ημέρα"
Στ.Γ.Κ., Νοε. 2010

Αλλο πάλι και τούτο!

 

 

 

 

… ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ  το κόμμα της Ν.Δ.; Το ελπίζουμε. Στη Γαλλία υπάρχει η ΕΝΑ («Ecole Νatiοnale d’ Administration =Εθνική Σχολή Διοίκησης) από την οποία, μετά από υψηλού επιπέδου σπουδές και αυστηρές εξετάσεις, βγαίνουν τα διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και όχι μόνο. Τη Σχολή αυτή έχουν βγάλει πολλοί Γάλλοι πρωθυπουργοί και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα.

ΣΥΜΦΩΝΑ με την εδώ είδηση,  σκοπός της λειτουργίας της  Πολιτικής Ακαδημίας της Ν.Δ. είναι να παράσχει στους σπουδαστές της «υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, να διαμορφώσει στελέχη υψηλής εξειδίκευσης(;), να εμπλουτίσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σε ζητήματα που σχετίζονται με το σύγχρονο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, να εξοικειώσει(;) τους συμμετέχοντες με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον» κ.ά.

ΦΙΛΟΔΟΞΟ σχέδιο! Μόνο που δεν μας γνωστοποιεί ποιοι θα διδάσκουν σ΄αυτή, ποιές θα είναι οι «εξειδικεύσεις» της, ποια θα είναι η κύρια κατεύθυνση της Ακαδημίας, σε τί ακριβώς θα «εξοικειώνονται» οι υποψήφιοί της και πόσο… διορθωτική θα είναι αυτή για τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος!

ΘΑ είναι τελικά μια «κομματική» Ακαδημία, ενώ η χώρα έχει ανάγκη από μια Εθνική Σχολή δημιουργίας ικανών στελεχών για όλο το φάσμα της ζωής μας και όχι μόνον της πολιτικής; Κανείς δεν έχει αντίρρηση για την ίδρυση σε εθνικό επίπεδο μιας Πολιτικής Ακαδημίας. Είμαστε όμως, σε θέση να υπερβούμε τα στενά κομματικα συμφέροντα, ώστε να δημιουργηθεί ένας διακομματικός φορέας ή μια ανεξάρτητη αρχή που θα προΐσταται μιας τέτοιας Ακαδημίας, με αποκλειστικό και μοναδικό στόχο το γενικότερο συμφέρον της πατρίδας;

ΑΝ πάλι αιτούμενο για τη Ν.Δ. είναι η, δια μέσου της Πολιτικής Ακαδημίας «της», διαμόρφωση μόνον επικοινωνιακών στελεχών, ώστε να έχει το πλεονέκτημα του φαίνεσθαι στα ΜΜΕ, ε, τότε νομίζουμε πως η όλη υπόθεση «Πολιτική Ακαδημία», θα είναι μια παταγώδης αποτυχία. (Στ.Γ.Κ.)adhm.


Σχολιάστε